pixel
gg
مسرح السرايا العربي - يافا
مسرح السرايا العربي - يافا

Two Kids a Day

Wed, Sep 20, 2023 8:00 PM - 9:30 PM
Tayelet Mifraz Shlomo St 10, Tel Aviv-Yafo, 6803832, Israel , مسرح السرايا العربي - يافا
שני ילדים ביום
אמניסטי, תאטרון אלסראיא ותאטרון יפו מזמינים אתכם לסרט: שני ילדים ביום מאת דוד וקסמן (2022)
דוקומנטרי | 70 דקות
תקציר
הסרט מתמקד בארבעה קטינים פלסטינים ממחנה הפליטים עאידה, ששוכן בפאתי בית לחם. הם נעצרו בשעת לילה מאוחרת באשמת זריקת אבנים ונלקחו למתקן חקירות. הם נחקרו במשך שעות תחת הפעלת לחץ פיזי ונפשי מצד החוקרים. בסופו של תהליך ארוך, ארבעתם נידונו לתקופת מאסר של מספר חודשים בבית הכלא הצבאי עופר. 
הסרט מאפשר הצצה מטלטלת לחקירות של ארבעת הילדים. דרך החקירות נחשף סיפורם האישי של הילדים, וגם סיפורו של מחנה הפליטים ממנו הם מגיעים. זה סיפור שמציג את השיטה שעומדת מאחורי מעצרי קטינים בגדה המערבית. שיטה שמטרתה העיקרית היא שבירת רוח ההתקוממות בכפרים שמתנגדים לכיבוש.
שלוש שנים אחרי ששוחררו מהכלא, אנחנו חוזרים אל ארבעת הילדים שהתבגרו ופוגשים אותם היום כנערים צעירים. הילדות שאבדה נוכחת בצורה חזקה בכל מבט ובכל משפט שלהם. כעת הם נערים צעירים שהעבירו חלקים נרחבים מילדותם בבית הכלא ועליהם להתמודד עם החלל שנפער בחייהם.