pixel
gg
Nidal Badarny
Nidal Badarny

بكرا بترجع تولع - نضال بدارنة عرابية

Sat, Sep 25, 2021 7:00 PM - 9:00 PM
مركز محمود درويس الثقافي - عرابة
ضال بدارنة في ستاند اب كوميدي نار
بكرا بترجع تولع 
اذا مش بكرا.... الي بعدو اكيد